Psykoterapi

 

 • Chok, traumer
 • Kriser, både akutte og mere generelle
 • Barndoms-sår
 • Oplevelser af ikke at slå til, ikke være god nok osv.
 • Stress, både arbejdsrelateret og følelsesmæssig
 • Depressive tilstande
 • Angst, både generel, diffus og med konkret årsag
 • Oplevelsen af ensomhed og forladthed
 • Diffus mangelfølelse i livet, oplevelsen af meningsløshed og magtesløshed
 • Problemer med andre
 • Dyb længsel efter at "finde hjem"

 

Det er nogle af de emner, du kan arbejde med i terapi. Målet er, at vi ved det terapeutiske arbejde sætter os fri fra gamle sår og begrænsende selvbilleder, så vi i højere grad kan leve livet fuldt ud. Vi arbejder især med, hvordan vi kan slippe identifikationen med vores tanker og følelser, så de ikke styrer os, men vi sidder bag rattet, så at sige.

 

Vi arbejder aktivt med dine egostrukturer. Den indre autopilot, der får os til at reagere som trold af en æske, den indre Radio Crazy, der kommenterer alt og alle, specielt os selv, med en ikke særlig mild stemme for bare at nævne et par eksempler. I løbet af arbejdet vil du opleve, hvordan du kan frisætte dig fra deres tyranni.

 

Ved decideret traumearbejde, stresshelbredelse, arbejde med post traumatisk stress syndrom osv. tager vi andre vinkler i brug også. Nænsomme helende metoder, så dit system kommer tilbage mod en mere sund balance.

 

Vi skal ikke slippe af med egoet – det kan vi for øvrigt slet ikke. Vores ego er en uundværlig del af os, som sætter os i stand til at klare rigtig mange situationer og udfordringer i hverdagen. Men vi skal opdage, at der er noget i os, som er større end egoet, og hvorfra vi kan beslutte os for, hvad vi vil bruge og hvor meget vi vil bruge af det. Og vi skal opdage, når egoet overtager styringen, så vi reagerer uhensigtsmæssigt i visse situationer.

 

Metodemæssigt arbejder vi typisk med samtale, og tager også både energi- og kropsarbejde med. Vi kan inddrage dine natlige drømme, arbejde med tegninger og på andre måder, som passer til dig.

 

Kender du noget til psykologiske teorier, kan jeg fortælle, at vi bl.a. kan arbejde

 

 • kognitivt med dine sindsprocesser. ”Hvad enten du tror du kan, eller du tror du ikke kan, har du temmelig sikkert ret” Henry Ford
 • eksistentielt med de grundlæggende præmisser for menneskelivet – her er jeg meget inspireret af Irvin D. Yalom
 • psykodynamisk med de spor, din barndom og opvækst har sat i dig, og som hindrer dig at udfolde dit liv frit og glædesfyldt
 • humanistisk med dine potentialer for at vokse og udvikle dig. ”Det gør ikke noget, man er vokset op i en andegård, så længe man har ligget i et svaneæg” H. C. Andersen. Vi har alle muligheden for at erkende vores indre svane – og at favne vores indre krage
 • adfærdsmæssigt – hvordan handler du i forskellige situationer, og hvordan kan du handle anderledes? ”Hvis du gør, som du altid har gjort og forventer nye resultater, er du i grunden godt tosset” frit efter Albert Einstein
 • systemisk med dine relationer. Vi kan ikke være neutrale, men er aktive agenter i de relationer, vi indgår i. Hvilken rolle tager du i hvilke relationer? Her er jeg meget inspireret af teori og metode bag systemisk konstellationsarbejde, som bl.a. Bert Hellinger er foregangsmand for. ”Vi kan ikke løse et problem på samme (systemiske) niveau, det er opstået på. Vi må skifte niveau.” Igen frit efter Albert Einstein
 • transpersonligt med din kontakt til dine energisystemer og det, der for dig er ”det højeste”
 • med chok og traumer på en måde, der er meget inspireret af Peter Levines SE metode (forfatter til bl.a. Væk Tigeren)